Binocle de nacre

Fundació Rafael Masó

Primer terç del segle XX

Es tracta d’un binocle que possiblement era propietat de Carme de Vinyals i de Font, esposa de l’advocat i polític Santiago Masó Valentí. Era emprat per anar a representacions d’òpera, teatre i concerts. Van adquirir el binocle a l’òptica Olió de la Rambla, comerç situat a tocar del Gran Teatre del Liceu.

 

Dates d'exposició

15 març 2022 - 31 desembre 2022 (exposició permanent)

Fundació Rafael Masó

C/ Ballesteries, 29
17004 Girona

Consulteu el web de la Fundació Rafael Masó