Cavalcada de les valquíries. Les flors de maig

Casa Museu Lluís Domènech i Montaner

1905-1908

Model en guix amb escultures en relleu de la bocana del Palau de la Música.

Al costat dret, bust del compositor Ludwig van Beethoven amb columnes dòriques que sostenen la representació wagneriana de la cavalcada de les valquíries. A l’esquerre, bust de Josep Anselm Clavé, entre el brancatge d’un salze i uns nois representant la cançó “Les flors de maig” de Clavé.

El conjunt escultòric representa tant l’origen de l’Orfeó Català amb el bust del compositor català— com la música popular. La capçada de l’arbre simbolitza la seva radiació musical. A l’altra banda s’hi va representar la música internacional, amb el classicisme i el Romanticisme de Beethoven, i uns núvols des d’on surt la cavalcada de les valquíries de Wagner.

 

Dates d'exposició

15 març 2022 - 31 desembre 2022

Casa Museu Lluís Domènech i Montaner

Riera Gavarra, 2
08360 Canet de Mar

Consulteu el web de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner