El Gran Teatre del Liceu

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Marcos Sala

c. 1873

Fotografia a l’albúmina a partir de negatiu al col·lodió

Relació amb el Liceu

Vista de la façana del Liceu abans de la reforma de la Gran Confiteria del Liceu de l’any 1874

 

Dates d'exposició

15 març 2022 - 23 octubre 2022

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Plaça de Pons i Clerch, 2, 2n
08003 Barcelona

Consulteu el web de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona