L’acomodador del music-hall

Fundació Joan Miró. Centre d’Estudis d’Art Contemporani

Joan Miró

1925

A L’acomodador del music-hall, la figura a penes s’insinua a grans trets. El rostre frontal, l’ull i els bigotis són perfectament identificables i proporcionen al personatge severitat i autoritat. A banda d’això, no hi ha voluntat de precisar gaire: descartats els contorns de la cara, les línies s’obren a l’espai i una evocadora taca blanca que substitueix un ull hi posa un contrapunt pictòric.

 

Relació amb el Liceu

Al llarg de la seva trajectòria, Joan Miró va mostrar un interès continuat per les arts escèniques (el teatre, el cafè-concert o el circ) i per la música. Va ser espectador, testimoni de l’avantguarda, dibuixant i pintor de temes relacionats amb l’espectacle, escenògraf, figurinista, dramaturg, il·lustrador, cartellista i artista d’accions efímeres i parateatrals.

En aquest cas, Miró retrata un hipotètic acomodador de trets estereotipats, simplificat i genèric. L’acomodador és una figura popular, vinculada al món de l’espectacle, per bé que anònim. La seva funció és procurar a l’audiència el confort necessari abans d’abandonar la rutina quotidiana per introduir-se en la màgia de l’escena.

 

Dates exposició

15 març 2022 - 31 desembre 2022

Fundació Joan Miró. Centre d’Estudis d’Art Contemporani

Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona

Consulteu el web de la Fundació Miró