Permís per a la construcció d’un taller per al pintor del Liceu

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

1861

Plànol que forma part de l’expedient on la Junta de Govern de la Societat del Gran Teatre del Liceu sol·licita el permís per a la construcció d’un taller de pintura a les afores de la ciutat, per la dificultat que suposava de trobar-ne un a dins de la ciutat, el 3 de juny de 1861.

 

Relació amb el Liceu

La relació de l’Ajuntament de Barcelona i el Gran Teatre del Liceu ha estat sempre de caire administratiu, per a la gestió d’aquells tràmits en què l’administració municipal té atribuïdes les competències.

 

Dates d'exposició

15 març 2022 - 31 desembre 2022

 

Plànol del projecte del taller per al pintor construït a les afores de la ciutat. Josep Oriol Mestres, arquitecte, 3 de juny de 1861.

AMCB.Fons Ajuntament de Barcelona:Q127 Obra Major-Foment, exp.Fo-1162-bis-C de 1861.

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

C/ Bisbe Caçador, 4
08002 Barcelona

Consulteu el web de l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona