Projecte de decoració del "fumoir" del Liceu

L'Enrajolada. Casa Museu Santacana

Atribuït a Antoni Caba i Casamitjana

c. 1861

Projecte de decoració del fumador del Liceu. Atribuït a Antoni Caba i Casamitjana (1838-1907) per Francesc Santacana (etiqueta revers). L’obra d’Antoni Caba està vinculada fonamentalment al retrat i la pintura decorativa. Com a decorador, cal destacar els seus treballs per a diverses mansions barcelonines i per al Gran Teatre del Liceu.

 

Relació amb el Liceu

Com a membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, va formar part del jurat del concurs de projectes per a la reconstrucció del Liceu després de l’incendi de 1861 (Llibre d’actes de la RACBASJ. Del 18/01/1872 al 13/12/1885).

 

Dates d'exposició

15 març 2022 - 12 març 2023

L'Enrajolada. Casa Museu Santacana

C/ de l'Aigua, 1
08760 Martorell

Consulteu el web de L'Enrajolada. Casa Museu Santacana